คลิ๊กเลือกที่ Thumbnail ด้านบนเพื่อดูเครื่องมือของ อ๊อพติมัมโมลด์

 

 

    เกี่ยวกับ อ๊อพติมัม โมลด์...

             หนึ่งในผู้ผลิตแม่พิมพ์ที่เชี่ยวชาญ  ทั้งแม่พิมพ์พลาสติกระบบฉีด แม่พิมพ์พลาสติกระบบเป่า ที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสมoptimum mold-profileT1 

SmartNews.com
ลิขสิทธิ์ © 2021 Optimum Mold. สงวนลิขสิทธิ์.